Vestingwandelingen

Stad en Ambt Doesborgh organiseert in samenwerking met de Stichting Menno van Coehoorn, Staatsbosbeheer en de vogelwerkgroep vestingwandelingen over de Doesburgse Hoge Linie. Deelname kost € 3,00 per persoon.

Aanmelden kan vooralsnog uitsluitend in Streekmuseum De Roode Tooren.

> Cultuurhistorische wandelingen: 14 oktober.
> Natuurhistorische wandelingen: 16 september en 21 oktober.

Er wordt onderscheid gemaakt in wandelingen met een cultuurhistorisch karakter en wandelingen met een natuurhistorisch karakter. Beide wandelingen duren ruim een uur, hebben een eigen gids en zijn onafhankelijk van elkaar te reserveren. Het is raadzaam laarzen of stevige schoenen aan te trekken.

Menno van Coehoorn

In 1701 ontwierp Menno van Coehoorn plannen om ten oosten van de stad Doesburg een sterke verdedigingslinie aan te leggen. De verdedigingslinie werd tussen 1702 en 1730 aangelegd. De verdedigingslinie is nog helemaal intact en staat bekend onder de naam Hoge en Lage Linie of Batterijen.

Hoge Linie

De Hoge Linie ligt in een open en landelijk gebied aan de oostkant van Doesburg. Dit deel van de vestingwerken bestaat naast wallen, droge grachten, doorgangen, batterijen en hagen uit hellingbanen, open schootsvelden en een zogenaamd terreplein (het vlakke terrein tussen de Linies en de stad). Zoals de naam al aangeeft is de Hoge Linie hoger en zwaarder gebouwd dan de Lage Linie. De reden daarvoor is dat het aannemelijk was dat Doesburg vanaf deze kant zou worden aangevallen.

Schietbanen

In het verleden zijn op de Hoge Linie ook schietbanen aangelegd; lange, open verbindingen dwars door de grondwallen. Die schietbanen bestonden onder andere uit waarnemingsposten en kogelvangers. Ook deze later toegevoegde schietbanen zijn een onmiskenbaar onderdeel van de geschiedenis van de Doesburgse vesting. Door de afsluiting voor publiek is in de loop van de tijd ook een prachtig natuurgebied ontstaan. Een aantal keer per jaar worden er rondleidingen georganiseerd.

Kijk voor mee informatie ook op Vestingstad Doesburg.