Bestuurssamenstelling

VACANT, voorzitter
Jan (J.H.M) van Ophuizen, vicevoorzitter
Gerbert (G) Bieleman, secretaris
Wanda (W.M.P.) Steintjes-Sybesma, penningmeester
Eelco (E.) Blokdijk, bestuurslid
Han (H.G.) Snijders, bestuurslid
Robbert (R) Karreman, bestuurslid

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.