ANBI

Stad en Ambt Doesborgh heeft de ANBI - status Op basis van die toekenning kunnen donateurs een schenking of ondersteuning bij hun belastingaangifte melden als aftrekpost.

Om in aanmerking te komen voor de ANBI - status (Algemeen Nut Beogende Instelling), moet een instelling zich inzetten voor het algemeen belang en voldoen aan strikte financiële en bestuurlijke voorwaarden.

ANBI-gegevens van Historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh en Sstreekmuseum De Roode Tooren.

KvK-nummer 40122155; Kamer van Koophandel Centraal Gelderland in Arnhem.

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 816063448.
Rechtsvorm Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Statutaire naam: Stad en Ambt Doesborgh
Statutaire zetel: Doesburg
Bezoekadres: Roggestraat 11-13, 6981 BJ, Doesburg
Telefoonnummer: 0313-474265
Datum oprichting: 27-09-1950
Datum akte laatste statutenwijziging: 10-11-2006
Activiteiten SBI-code: 91021 – Musea